Powstanie nowe stowarzyszenie historyczno-turystyczne!
Dodane przez admin dnia Sierpnia 14 2012 09:00:00
Już 23 sierpnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie odbędzie się spotkanie założycielskie nowego stowarzyszenia, którego celem będzie promocja walorów historycznych, turystycznych i przyrodniczych Wielkopolski, Pałuk i Kujaw. Inicjatywa powołania stowarzyszenia wyszła od osób, które uczestniczyły w spotkaniach miłośników historii i turystyki odbywających się w ostatnich miesiącach w MOK-u, a skupionych wokół portalu PiastowskaKorona.pl.
Treść rozszerzona
Pomysłodawcy stowarzyszenia chcą by zrzeszało ona zarówno pasjonatów historii, turystyki oraz miłośników Wielkopolski, Pałuk i Kujaw, jak i zawodowych historyków, archeologów, przyrodników. - Dotychczas odbywały się nieformalne spotkania miłośników naszego regionu, jego tradycji i historii, jak również turystyki oraz zasobów przyrodniczo-krajoznawczych. Pokazały one, że jest duża grupa osób chcących wspólnie działać we wspomnianych dziedzinach, że jest wielki i niewykorzystany potencjał. Stąd pomysł, by założyć stowarzyszenie, które pozwoli nam realizować wiele pomysłów rodzących się podczas tych spotkań – mówi Karol Soberski, jeden z inicjatorów powołania stowarzyszenia.

Celem stowarzyszenia mają być m.in. badanie i dokumentowanie wydarzeń historycznych, propagowanie walorów turystycznych, inicjowanie przedsięwzięć mających na celu pobudzanie rozwoju turystycznego regionu (w tym przedsięwzięć kulturalnych), jak również szeroko rozumiane działania z zakresu ochrony przyrody.

- Chcemy podnosić stan wiedzy na temat środowiska naturalnego, jak również szerzyć wiedzę przyrodniczą i ekologiczną w społeczeństwie, a wszystko to w ścisłym powiązaniu z działaniami związanymi z historią i turystyką – podkreśla Bartosz Krąkowski, jeden z inicjatorów powołania stowarzyszenia.

Osoby, które wyszły z pomysłem powołania stowarzyszenia chcą również organizować przy współpracy z odpowiednimi instytucjami badania naukowe. Zamierzają również utrwalać i upowszechniać wiedzę historyczną, dlatego w szerokim zakresie działalności stowarzyszenia duży nacisk będzie kładziony na edukację. - Planujemy ściśle współpracować ze szkołami wszystkich szczebli i w tym celu przygotowujemy pewien projekt edukacyjny. W naszych planach jest też wiele niestandardowych rozwiązań na promocję historii, turystyki czy też miejsc bogatych przyrodniczo – dodaje Leszek Olejniczak, jeden z inicjatorów powołania stowarzyszenia.

By jednak wiele z tych punktów zrealizować potrzebne są środki finansowe, a – jak podkreślają pomysłodawcy stowarzyszenia - dużo łatwiej jest je pozyskiwać, gdy funkcjonuje się w stowarzyszeniu zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, stąd ten pomysł. Na dzisiaj swój akces do stowarzyszenia zgłosiło już kilkanaście osób z powiatów gnieźnieńskiego, poznańskiego, wągrowieckiego i mogileńskiego.

- W imieniu osób, zwolenników powstania stowarzyszenia turystyczno-historycznego, zapraszamy na spotkanie założycielskie które odbędzie się w czwartek, 23 sierpnia o godz. 18.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie (sala nr 329) – zaprasza K. Soberski.

Osoby chcące uczestniczyć w spotkaniu prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 20 sierpnia na adres mailowy: biuro@piastowskakorona.pl

(as)